Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty

„Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty” to tytuł projektu zgłoszonego przez Gminę Miejską Żory, który uzyskał dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

Celem głównym Projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza powstających podczas spalania paliw na cele grzewcze i oświetlenia pięciu placówek szkolnych w Mieście Żory: Zespołu Szkół nr 5 (ZS5), Zespołu Szkół nr 2 (ZS2), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS) i Szkoły Podstawowej nr 3 (SP3). Realizacja tego celu wynikać będzie z racjonalizacji zużycia energii w budynkach, ta z kolei pozwoli obniżyć koszty ogrzewania i oświetlenia.

Do podstawowych przyczyn podjęcia projektu zaliczono:

- niewystarczający poziom izolacyjności przegród zewnętrznych (ścian, stropodachów, stolarki okiennej i drzwiowej),

- niską sprawność i niedostateczny stan techniczny instalacji c.o. i c.w.u.,

- wyeksploatowane systemy grzewcze w ZS5,

- energochłonne systemy oświetleniowe.

Zakładane cele zostaną osiągnięte dzięki wykorzystaniu sprawdzonych i powszechnie stosowanych działań termomodernizacyjnych.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Zespół Szkół nr 5 (ZS5):

a) docieplenie styropianem ścian zewnętrznych Gimnazjum, cokołu,

b) docieplenie stropodachu nad Szkołą Podstawową,

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na okna nowe,

d) modernizacja instalacji c.o. - wymiana rurociągów o długości 932,5 m, montaż 90 szt. grzejników wraz z zaworami termostatycznymi,

e) modernizacja instalacji c.w.u. poprzez wykonanie izolacji cieplnej przewodów (L=208 m),

f) wymiana istniejących kotłów na dwa kotły gazowe kondensacyjne, jeden pracujący na potrzeby c.o., a drugi z zasobnikiem na c.w.u.,

g) wymiana oświetlenia na energooszczędne (347 szt. świetlówek).

 

Zespół Szkół nr 2 (ZS2):

a) ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych,

b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

c) wymiana oświetlenia na energetyczne (500 szt. świetlówek),

d) ocieplenie stropów.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

a) docieplenie styropianem ścian zewnętrznych i ścian piwnicy, ścian przy gruncie,

b) docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną oraz nad szkołą,

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na okna nowe i drzwi,

d) modernizacja instalacji c.o. przez montaż 140 szt. zaworów termostatycznych i wymianę doprowadzeń do węzła,

e) modernizacja instalacji c.w.u. przez montaż izolacji cieplnej przewodów (L=247 m)

f) wymiana oświetlenia na energooszczędne (377 szt. świetlówek).

 

Zespół Szkół Specjalnych (ZSS):

a) docieplenie styropianem ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie,

b) docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej,

c) wymiana stolarki drzwiowej na drzwi nowe,

d) modernizacja instalacji c.w.u. przez montaż izolacji cieplnej przewodów (L=236 m),

e) wymiana oświetlenia na energooszczędne (194 szt. świetlówek).

 

Szkoły Podstawowej nr 3 (SP3):

a) docieplenie styropianem ścian zewnętrznych oraz ścian przy gruncie, ścian orlika,

b) docieplenie styropianem stropodachu nad salą gimnastyczną oraz nad szkołą,

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na okna nowe i drzwi,

d) modernizacja instalacji c.o. przez wymianę przewodów (L=1960 m), montaż 246 szt. grzejników wraz z zaworami termostatycznymi,

e) modernizacja instalacji c.w.u. przez montaż izolacji cieplnej przewodów (L=275 m),

f) wymiana oświetlenia na energooszczędne (67 szt. świetlówek).

 

Rezultatem realizacji zadania będzie:

a) redukcja emisji CO2 o 1 023,69 Mg/rok*, osiągnięta dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię końcową w budynkach łącznie o 2 025 007 kWh/rok, tj. z poziomu 3 907 049 do 1 882 042 kWh/rok (51,83%)

b) redukcja kosztów eksploatacji z poziomu 989 068,05 do poziomu 561 741,26 tj. o 427 326,78 zł/rok (43,20%).

 

Całkowity koszt kwalifikowany projektu to: 5 079 126,00

Wnioskowana kwota dotacji to: 3 809 928,00

 

Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na dedykowanej stronie internetowej.

 

Informacja odnośnie RODO
Szanowni Czytelnicy, Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO). W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 43 48 133 Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu: zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron, ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów. Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies. Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Aktualne zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Żory

Przypominamy o aktualnych zasadach funkcjonowania Urzędu Miasta Żory. W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników prosimy, by w pierwszej kolejności załatwiać sprawy telefonicznie, drogą pocztową lub przez Internet, korzystając z korzystając z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, a także przez e-PUAP.

Urząd Miasta Żory pracuje:

  • w poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00,
  • od wtorku do czwartku, w godz. 7:30 – 15:30,
  • w piątek w godz. 7:30-14:00.

Dokumenty do Urzędu Miasta należy składać w biurach podawczych Urzędu Miasta - nie ma już konieczności korzystania ze skrzynek podawczych.

Przypominamy, że każda osoba, która chce załatwić sprawę w Wydziale Spraw Obywatelskich (Rejestracja Pojazdu, Prawa Jazdy, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności oraz Odbiór dowodu osobistego / Zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu) musi wcześniej umówić się na wizytę przez Internetowy System Kolejkowy. Więcej o tym systemie piszemy tutaj.

Do pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Żory nie trzeba się wcześniej umawiać.

Numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek Urzędu Miasta Żory można znaleźć w BIP w zakładce Komórki Organizacyjne Urzędu Miasta (w menu po lewej stronie).