Bezpieczna praca sezonowa za granicą

Każdego roku prawie milion obywateli Unii Europejskiej podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Pracownicy sezonowi mogą być bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy. Często brakuje im informacji o ich prawach, obowiązkach i usługach wsparcia, a także mogą być bardziej narażeni na nadużycia. Dlatego też Europejski Urząd ds. Pracy - European Labour Authority (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną promującą sprawiedliwe warunki pracy sezonowej.

W Polsce sieć EURES, tworzona przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz inne organizacje działające na rynku pracy, zapewnia uczciwe warunki podczas rekrutacji sezonowej. Kampania skierowana jest do pracowników sezonowych zatrudnionych w UE głównie w branży rolno – spożywczej oraz w miarę możliwości do innych branż charakteryzujących się sezonowością podejmowania pracy za granicą.

W ramach kampanii polska sieć EURES uruchomiła działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową takie jak przykładowo: spotkania informacyjne, warsztaty, prelekcje, webinaria on-line, publikacje na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Działania te polegaja na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE – praktyczne informacje skierowane do pracowników sezonowych oraz aktualne informacje na temat wydarzeń, które odbywać się będą w ramach kampanii w Polsce. Kampania informacyjna ma także na celu informowanie pracodawców o ich obowiązkach na każdym etapie procesu rekrutacji.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://eures.praca.gov.pl gdzie publikowane są różnego rodzaju informacje w ramach kampanii, w tym informacje o wydarzeniach realizowanych przez urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy na terenie kraju. Kampania informacyjna sieci EURES potrwa do końca października 2021 r.

Więcej informacji na stronach:

https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons  

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021  

Informacja Eures w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach tel. 32 43 42 790 ww. 261

Na grafice mężczyzna zrywa jabłka. Napis: Praca sezonowa z EURES. Zapewniamy uczciwe warunki przy rekrutacji sezonowej.

Na grafice mężczyzna zrywa jabłka. Napis: Praca sezonowa z EURES. Zapewniamy uczciwe warunki przy rekrutacji sezonowej.