Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 22 września 2021 r.

We wtorek, 22 września odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żory. Początek o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta w Żorach przy Rynku 9.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Rozpatrzenie spraw:
- skargi dotyczącej braku nadzoru nad placem zabaw i boiskiem szkolnym należącym do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żorach, ul. Słoneczna 2 w godzinach popołudniowych.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Przyjęcie Protokołu nr 5/2021.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Grafika ilustracyjna z napisem Komisje Rady Miasta oraz logiem miasta Żory, a także 5 postaciami siedzącymi przy okrągłym stole