Wsparcie dla biznesu transgranicznego

Okręgowa Izba Gospodarcza w Karwinie we współpracy z Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim i Hawierzowsko-Karwińskim Kovoklastrem z. s. rozpoczęła realizację projektu „Centrum Informacyjne i Doradcze RC-RP (CID)”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Interreg V-A Czechy-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP.

Realizacja projektu jest zgodna z treścią zawartego Memorandum o wzajemnej współpracy z dnia 10 października 2019 r., co zostało już potwierdzone podpisami 31 izb gospodarczych, klastrów, stowarzyszeń, cechów, miast i gmin Kraju Morawsko-Śląskiego i Subregionu PR Zachodni i jest bezpośrednio związana z realizacją zadań określonych w ramach realizacji Memorandum, w zakresie transgranicznej współpracy gospodarczej i biznesowej.

Celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy pomiędzy instytucjami, społecznościami i podmiotami gospodarczymi w regionie przygranicznym Śląska Cieszyńskiego poprzez wytworzenie Centrum Informacyjnego i Doradczego. Głównym zadaniem tego projektu jest udzielanie podmiotom gospodarczym po obu stronach granicy regionów kompleksowego doradztwa w zakresie prawodawstwa i prawa, administracji państwowej, ekonomii, podatków i finansów.

Na wszystkich zainteresowanych polsko-czeską współpracą czekają bezpłatne porady. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.pic-cid.eu

Grafika z połączonymi flagami Polski i Czech

Grafika z połączonymi flagami Polski i Czech