Posiedzenia Komisji Rady Miasta - wrzesień 2021

 

Najbliższą Sesję Rady Miasta Żory poprzedzą posiedzenia komisji branżowych.

W najbliższy poniedziałek, 27 września odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Początek o godz. 15:45 w sali narad Urzędu Miasta Żory, przy Rynku 9.
Porządek obrad prezentuje się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Przyjęcie Protokołu Nr 12/2021.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.   

Tego samego dnia odbędzie się również posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Zaplanowano je o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Przyjęcie Protokołu Nr 12/2021.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

We wtorek, 28 września, odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji od godz. 10:00. Spotkanie i wyjazd o godz. 9:50  z parkingu przy Urzędzie Miasta – Rynek 9 w Żorach. 
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Przegląd infrastruktury technicznej i zapoznanie się z warunkami pracy w szkołach według następującego planu wyjazdu: SP – 3, ZSP – 1, ZSP – 9, ZSP – 8, ZSS, SP – 15, SP–16, SP – 4.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

W środę, 29 września, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Początek o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9.
Porządek obrad prezentuje się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Sprawy różne, wolne wnioski:
- informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku instytucji kultury. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory za I półrocze 2021 roku.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Grafika ilustracyjna z napisem Komisje Rady Miasta oraz logiem miasta Żory, a także 5 postaciami siedzącymi przy okrągłym stole