Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żory – wrzesień 2021

 

Najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żory zaplanowano na czwartek, 23 września. Początek o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku, informacją o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku instytucji kultury oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta za I półrocze 2021 roku.
5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności finansowej jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic za I półrocze 2021 roku.
6. Rozpatrzenie spraw:
- wydanie opinii w sprawie umorzenia należności dotyczącej zdanego lokalu mieszkalnego;
- wydanie opinii w sprawie umorzenia należności pozostawionych przez mieszkańca miasta;
- wydanie opinii w sprawie umorzenia należności pozostawionych przez zmarłych mieszkańców;
- wydanie opinii w sprawie umorzenia należności dotyczącej lokalu użytkowego;
- wydanie opinii w sprawie umorzenia należności pozostawionych przez zmarłego mieszkańca miasta;
- wydanie opinii w sprawie umorzenia należności pozostawionych przez zmarłych mieszkańców;
- wydanie opinii w sprawie umorzenia zobowiązań przekazanych przez PKP S.A.;
- wydanie opinii w sprawie umorzenia należności pozostawionych przez mieszkankę miasta.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
- do wiadomości protokoły z kontroli przeprowadzonych w jednostkach.
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Grafika symbolizująca posiedzenia komisji Rady Miasta, z logotypem miasta Żory oraz postaciami przy stole