Zagłosuj na projekty Subregionu Zachodniego w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Trwa głosowanie w III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy województwa śląskiego mają do dyspozycji aż 10 milionów złotych. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach MBO podzielone zostaną na dwie pule: EKO (5 mln zł) oraz REGIO (5 mln zł). 

Głosowanie trwa do 19 września, a może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec naszego województwa. Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie ebo.slaskie.pl.

Na liście zadań dopuszczonych do głosowania znajduje się 120 zadań zgłoszonych przez mieszkańców województwa śląskiego. 4 kroki, które należy wykonać, by zagłosować na wybrane zadania to:

  • KROK 1 – wybierz zadania, przydzielając im odpowiednią liczbę punktów (od 1 do 3 punktów na zadania w puli EKO oraz od 1 do 3 punktów na zadania z puli REGIO z dowolnych 7 podregionów). Jeżeli zmieniłeś zdanie i chcesz inaczej przyznać głosy - kliknij ponownie w zaznaczoną punktację. Możesz też kliknąć ANULUJ WYBÓR na dole strony - wówczas zostaną usunięte wszystkie zaznaczenia. Uwaga - punkty przyznajemy podczas jednej sesji dla zadań w puli EKO i REGIO.
  • KROK 2 – uwierzytelnij się, podając swoje dane (numer telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL, imię matki). Dane te posłużą do weryfikacji poprawności głosowania. Na wskazany numer telefonu przesłany zostanie kod weryfikujący. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w panelu do głosowania.
  • KROK 3 – potwierdź swój wybór, klikając WYŚLIJ
  • KROK 4 – zatwierdź oddawane punkty, wpisując kod, który otrzymasz smsem na wskazany numer telefonu, a następnie kliknij ZATWIERDŹ.

Uwaga: Po zatwierdzeniu nie będzie możliwości zmiany decyzji lub ponownego głosowania.

W tym roku Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przygotował dwa projekty, które zostały dopuszczone do głosowania.

  1. PULA REGIO: Rowerowa Pierwsza Pomoc - plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego, którego celem jest stworzenie 30 samoobsługowych stacji naprawczych dla rowerów. Wyposażone będą one w przydatne w naprawie narzędzia: klucze, pompkę, wkrętaki czy łyżkę do zmiany dętki. Każda gmina Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (25 samorządów) zostanie wyposażona w co najmniej jedną taką stację, która zostanie ulokowana w miejscu popularnym turystycznie, dostępnym zarówno dla mieszkańców jak i turystów, np. przy szlaku rowerowym lub istotnym dla wszystkich mieszkańców obiekcie.
  2. PULA EKO: Meleksem przez Śląskie- rozwój ekoturystyki w regionie, którego celem jest zakup pojazdów typu meleks przyjaznych środowisku. W ramach wniosku planuje się zakupić dwa tego typu pojazdy, które będą wykorzystywane przez Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich do transportu osób podczas wycieczek oraz imprez kulturalnych odbywających się na terenie Subregionu Zachodniego.

 

Zadania podzielono są na pule EKO i REGIO. W puli REGIO nasze miasto zalicza się do Podregionu 3.

Głosowanie w III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Grafika promująca głosowanie w MBO z informacjami podanymi w tekście.

Grafika promująca głosowanie w MBO z informacjami podanymi w tekście.